Czym jest i jak działa regres ubezpieczenia?

Ostatnia aktualizacja: 04 październik 2020

Spowodowałeś wypadek komunikacyjny? Z pewnością będziesz musiał ponieść szereg konsekwencji nie tylko zdrowotnych czy prawnych, a przede wszystkim – materialnych. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że mogą być one dla nas szczególnie dotkliwe.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają bowiem prawo od sprawcy wypadku domagać się zwrotu całości lub części odszkodowania, które wypłacili osobie poszkodowanej. Roszczenie tego typu nazywane jest właśnie regresem ubezpieczeniowym.

Dwa rodzaje regresów ubezpieczeniowych

O regresie typowym lub właściwym mówimy, kiedy sprawcą wypadku była osoba trzecia i nasz ubezpieczyciel zwraca się bezpośrednio do niej o zwrot całości lub części kosztów wypłaconego nam odszkodowania.

W momencie, gdy firma ubezpieczeniowa, której klientem jesteśmy, wymaga bezpośrednio od nas zwrotu kosztów, wówczas mówimy o regresie nietypowym. Co najważniejsze, jeżeli pojazdem zarejestrowanym na nas kierował nasz znajomy lub krewny i niefortunnie spowodował wypadek, dana spółka ma prawo regres ubezpieczenia wystosować zarówno w stosunku do nas, jak i do sprawcy całego zdarzenia.

Kiedy ubezpieczyciel może zażądać zwrotu świadczeń?

Żądanie zwrotu odszkodowania od sprawcy wypadku nie zależy od widzimisię ubezpieczyciela. Konkretne sytuacje, w których dana spółka ma prawo dochodzić zwrotu odszkodowania, opisane zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Są to przypadki w których sprawca:

- celowo doprowadził do wypadku;

- kierował pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

- poruszał się skradzionym samochodem lub wszedł w jego posiadanie na skutek przestępstwa;

- nie posiadał prawa jazdy;

- uciekł z miejsca wypadku.

Dostałeś wezwanie do zapłaty z tytuły regresu ubezpieczeniowego? Masz kilka możliwości!

Przede wszystkim, musisz przeanalizować, czy ubezpieczyciel ma prawo domagać się od ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania. Niestety, firmy próbują działać przede wszystkim na swoją korzyść, toteż zdarzają się sytuacje, w których regres ubezpieczenia może być wystawiony bezpodstawnie. Pamiętaj, że drobne stłuczki, które nie zostały spowodowane celowo, nie są podstawą do tego typu roszczenia.

Jeżeli zatem posiadasz argumenty oraz dysponujesz dowodami, że kolizja była nieumyślna – warto się nimi posłużyć i wystosować odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego. Również, jeżeli twoja sytuacja materialna pozostawia wiele do życzenia, możesz złożyć odpowiedni wniosek o rozłożenie kary na raty czy nawet całkowite jej umorzenie. W tym przypadku pomocne okazać się mogą zaświadczenia o zarobkach, z urzędu pracy czy opieki społecznej. Podobny wniosek można złożyć, kiedy zmagamy się z ciężką lub przewlekłą chorobą, która obciąża nas sporymi miesięcznymi kosztami.

Zwlekanie z reakcją się nie opłaca

Warto wiedzieć, że od momentu otrzymania wezwania do zapłaty mamy 30 dni na złożenie odwołania lub odpowiedniego wniosku. Nie warto takiego pisma zwyczajnie zignorować, ponieważ późniejsze konsekwencje mogą okazać się dla nas co najmniej nieprzyjemne. Kiedy nie zapłacimy roszczenia ani nie wystosujemy żadnej odpowiedzi na pismo, sprawa zostaje skierowana na ścieżkę sądową. Jeżeli zatem sąd podtrzyma zasadność roszczenia i orzeknie naszą winę będziemy nie tylko musieli uregulować roszczenie. Zostaniemy obarczeni także kosztami postępowania, a także odsetkami za zwłokę.

Kiedy nie można stosować regresu ubezpieczenia?

Jeżeli dane osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wówczas zastosowanie regresu ubezpieczeniowego byłoby bezzasadne. Dla przykładu, kiedy poszkodowaną w wypadku samochodowym jest matka, a wypadek spowodował jej syn firma ubezpieczeniowa nie będzie miała prawa zgłosić się do mężczyzny po zwrot kosztów. Obarczenie go karą tego typu mogłoby bowiem mieć negatywny wpływ również na budżet poszkodowanej.

 

 

Podobne wpisy
Jeśli masz pytania to zapraszamy do kontaktu pod ogólnokrajowym numerem infolinii
Koszt za minutę wg. stawek operatora
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.