Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC – wzór

Ostatnia aktualizacja: 21 styczeń 2022

Być może nie wszyscy wiedzą, że od każdej decyzji ubezpieczyciela możemy się odwołać. W szczególności powinniśmy to robić, kiedy firma ubezpieczeniowa ewidentnie zaniżyła wypłacone nam odszkodowanie. To naprawdę nic trudnego i co najważniejsze zajmie stosunkowo niewiele czasu, a zyskać możemy całkiem sporo. 

Skorzystaj z wzoru odwołania w sprawie odszkodowania


Nie musimy poświęcać wielu minut czy nawet godzin na własnoręczne sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela OC. Możemy skorzystać z gotowych wzorów, które znajdziemy w internecie. Jako że jest to pismo oficjalne, musimy jednak upewnić się, że będzie ono miało prawidłową strukturę i zawierało pola na wpisanie wszystkich niezbędnych informacji. Co zatem powinien taki wzór zawierać? Przede wszystkim podstawowa kwestia, czyli miejscowość wraz z datą sporządzenia takiego pisma, umieszczona w prawym górnym rogu. Pod tym trzeba zawrzeć wszelkie informacje dotyczące ubezpieczyciela, czyli jego nazwę i adres siedziby. Poniżej należy wpisać nasze dane, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Do zidentyfikowania sprawy przez ubezpieczyciela w piśmie przydadzą się również: numer polisy, numer oraz data szkody, a także imię i nazwisko sprawcy. Jeżeli przebrnęliśmy już przez ten szereg formalności, możemy przejść do spisania treści odwołania, czyli uzasadnienia, dlaczego w ogóle składamy takie pismo. Nie można również zapomnieć o wskazaniu konkretnej kwoty, jaką chcielibyśmy uzyskać oraz o podaniu numeru konta bankowego, na które suma ta miałaby trafić. Jeżeli umieściliśmy już wszelkie niezbędne informacje, sporządzony w ten sposób dokument wystarczy już tylko własnoręcznie podpisać. 

W odwołaniu użyj przekonujących argumentów 


Mocą naszych argumentów musimy w taki sposób wpłynąć na towarzystwo ubezpieczeniowe, aby przyznało nam rację i zechciało wypłacić kwotę, która nam się należy. Na korzyść będą zatem przemawiały faktury przedstawiające realne koszty, które ponieśliśmy za naprawę pojazdu. Możemy także skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy. Na naszą prośbę sporządzi on informacje o wycenie pojazdu oraz kosztach jego naprawy. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło ceny części zamiennych, wówczas również możemy powołać się na cennik obowiązujący w autoryzowanych stacjach obsługi. Kiedy jednak piszemy odwołanie od szkody całkowitej, warto przytoczyć argumenty, które będą potwierdzały, że wycena naszego pojazdu została zaniżona. Tu również przydatna może okazać się wycena niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Warto także powołać się na wszystkie elementy, które będą świadczyły o większej wartości naszego pojazdu przed wypadkiem – jego niski przebieg, bezkolizyjność czy dodatkowe, wartościowe elementy wyposażenia. 

Wypełnione odwołanie możesz złożyć na różne sposoby


W zależności od tego, jaka forma jest dla nas najwygodniejsza, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania możemy złożyć na co najmniej trzy sposoby. Jeżeli chcemy mieć stuprocentową pewność, że nasza reklamacja dotrze do ubezpieczyciela, możemy udać się z pismem bezpośrednio do placówki. Wówczas będziemy widzieć, jak pracownik je przyjmuje i przybija odpowiednią pieczątkę. Powinniśmy otrzymać również potwierdzenie złożenia takiego wniosku. Możemy pismo z odpowiednimi załącznikami wysłać również za pośrednictwem poczty lub kuriera, wówczas jednak dobrze nadać jest taki list za potwierdzeniem odbioru. Nie można również nie wspomnieć o najpopularniejszej metodzie, czyli wysłaniu takiego odwołania mailowo. I w tym przypadku nie możemy zapomnieć o załączeniu do wiadomości odpowiednich załączników. Należy również pamiętać, że na dokumencie powinien być złożony nas osobisty podpis, więc wzór pisma musi zostać wydrukowany, a po podpisaniu zeskanowany i wysłany do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysyłając naszą reklamację mailowo, również mamy możliwość zaznaczenia opcji potwierdzenia odbioru takiej wiadomości przez odbiorcę. 

Przestrzegaj wyznaczonych terminów


Co prawda z napisaniem odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie musimy się szczególnie śpieszyć (mamy na to trzy lata), to praktyka podpowiada, że im sprawa jest świeższa, tym łatwiej będzie nam wystosować odpowiednie argumenty. Warto również pamiętać, że im szybciej taki wniosek przekażemy do ubezpieczyciela, tym większe prawdopodobieństwo, że szybciej uzyskamy odpowiednią kwotę rekompensaty i będziemy mogli zapomnieć o całej sprawie. Ubezpieczyciel ma bowiem miesiąc na to, aby do naszego odwołania się ustosunkować. Co prawda, jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, może ten termin przedłużyć do dwóch miesięcy. Są to jednak wyjątkowe przypadki i z pewnością będziemy musieli zostać o tym wcześniej poinformowani. Zwlekanie z napisaniem odwołania o kolejny rok lub dwa prawdopodobnie dołoży nam tylko dodatkowego stresu i nie pozwoli ostatecznie zamknąć całej sprawy. W takich przypadkach warto pamiętać, że to nic nie kosztuje i zajmuje niewiele czasu, a w efekcie możemy tylko zyskać.

Nie zniechęcaj się odmowną decyzją 


Ubezpieczyciel odrzucił nasze odwołanie? A może zgodził się na dopłatę, jednak niższej kwoty, niż ta, o którą wnioskowaliśmy? Musimy pamiętać, że i w takim przypadku wciąż mamy szeroki wachlarz możliwości, a decyzje ubezpieczyciela nie są czymś, na co musimy przystawać. W takich sytuacjach do naszej dyspozycji pozostaje Rzecznik Finansowy, który może interweniować w naszej sprawie u ubezpieczyciela lub pomoże nam zawrzeć z nim odpowiednią dla nas ugodę. Ostatecznie nie należy również wykluczać drogi sądowej – praktyka pokazuje, że jeżeli dysponujemy odpowiednimi argumentami, wówczas możemy spodziewać się pozytywnego dla nas wyroku.

Podobne wpisy
Jeśli masz pytania to zapraszamy do kontaktu pod ogólnokrajowym numerem infolinii
Koszt za minutę wg. stawek operatora
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.