Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CEWIK – CENTRLNA EWIDENCJA WYPADKÓW I KOLIZJI SP. Z O. O. 

Informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w firmie Cewik – Centrlna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o.

KIM JESTEŚMY? 

Nazywamy się Cewik – Centrlna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. mamy siedzibę w Warszawie 00-871 przy ul. Żelazna 67/25. Stanowimy grupę, którą tworzą dwa podmioty gospodarcze:

Cewik – Centrlna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o.
Helper – Centrum Pomocy Prawnej Sp. z o. o.

Wszystkie ww. podmioty są współadministratorami Twoich danych osobowych, którzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz e-mail na adres biuro@cewik.pl zadzwoń na infolinię +48 888 686 858 lub napisz list pod adresem

Cewik – Centralna Ewidencja Wypadków i Kolizji, ul. Żelazna 67/25, 00-871
Warszawa, z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie.

Jeśli jesteś naszym klientem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu ws. naszych usług, np. odkupu Twojej wierzytelności lub reprezentowania Ciebie w sprawie o odszkodowanie. Twoje dane osobowe możemy pozyskiwać́ również od towarzystw ubezpieczeniowych (tzw. pełne akta szkody).

Jeśli korzystasz z naszych serwisów internetowych, zbieramy informacje o Twojej aktywności w tych serwisach oraz o podejmowanych przez Ciebie działaniach.

Jeśli jesteś naszym kontrahentem (tzn. współpracujemy biznesowo), podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu ws. współpracy, a także w całym toku tej współpracy, np. w ramach korespondencji e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś́ w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o Twojej szkodzie i przebiegu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela,
 2. w tym zwłaszcza numer szkody, a w przypadku szkód komunikacyjnych również informacje o Twoim samochodzie, w tym zwłaszcza numer rejestracyjny, VIN oraz inne informacje wynikające z dowodu rejestracyjnego auta
 3. historia Twojej komunikacji z nami
 4. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
 5. twoje reklamacje
 6. twoje opinie dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem udzielone przez Ciebie zgody.
  • ​​nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)
  • numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
  • historia korzystania z naszych usług (w tym jakie roszczenia od Ciebie odkupiliśmy lub w jakich sprawach Cię reprezentowaliśmy)
  • Twój bank i numer rachunku bankowego, jeśli zapłaty za roszczenie dokonaliśmy na ten rachunek
  • twój podpis
  • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
  • adres IP, z którego komunikujesz się z naszymi serwisami
  • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając nasze strony internetowe, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu) 

 

Czym są pliki cookies ?
To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może jednak utrudniać korzystanie z naszych serwisów.

 • weryfikacja połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka – budowa nieanonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Świadczenie usług naszym klientom

Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym. Usługi te to przede wszystkim:

 

Dochodzenie zapłaty odkupionych roszczeń

Jeśli odkupiliśmy Twoje roszczenie odszkodowawcze, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po to, aby móc uzyskać zapłatę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że Twoje dane mogą być przetwarzane na potrzeby np. postępowania przedsądowego (negocjacje z ubezpieczycielem), a także ewentualnego procesu sądowego.

 

Prowadzenie naszych serwisów internetowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszych serwisów internetowych:

www.cewik.pl
www.helper-cpp.pl

Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości przesłania do nas Twoich danych kontaktowych (imienia i nazwiska numeru telefonu).

 

Współpraca z kontrahentami

Jeśli z nami współpracujesz lub chciałbym z nami współpracować w relacjach biznesowych, to Twoje dane osobowe (jako właściciela firmy albo pracownika firmy) będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia takiej współpracy.

 

Wszelka korespondencja e-mail

Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszym przedsiębiorstwem.

 

Cele marketingowe

Jeżeli jesteś naszym klientem, potencjalnym klientem, lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać również Twoje dane w celach marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu możemy dokonywać czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania naszej oferty za ich pośrednictwem.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 • jeśli podajesz nam swoje dane osobowe na potrzeby kontaktu z Tobą i wstępnej oceny Twojego roszczenia,to będziemy je przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przez zawarciem umowy pomiędzy Tobą a Cewik – Centrlna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. jeśli dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Cewik – Centralna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. (np. umowy odkupu Twojego roszczenia lub umowy o dochodzenie zapłaty odszkodowania w Twoim imieniu), to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne do wywiązania się z tej umowy;
 • jeśli odkupimy od Ciebie Twoje roszczenie, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na potrzeby dochodzenia zapłaty od ubezpieczyciela, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby dochodzić zapłaty roszczeń, które nabyliśmy od naszych klientów;
 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych serwisów, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 • jeśli wyraziłeś odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłania do Ciebie bezpośrednich komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną;
 • w zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę;
 • jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o to jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasze serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności,zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z Cewik – Centrlna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o.
 • jeśli prowadzisz z nami szeroko pojętą współpracę biznesową lub chcesz taką współpracę nawiązać,przetwarzamy Twoje dane, ponieważ zawarliśmy z Tobą umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej (forma takiej umowy może być dowolna, w tym również ustna lub mailowa) i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Twoją propozycję współpracy i podjęcia działań przez zawarciem stosownej; ponadto, mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy;
 • wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących Cewik – Centrlna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. oraz naszą ofertę.

 

JAK POSTĘPUJEMY Z TZW. DANYMI WRAŻLIWYMI (DANYMI SZCZEGÓLNEJ KATEGORII)?

W określonych przypadkach świadczenia naszych usług, zwłaszcza gdy reprezentujemy Cię w sprawie o zapłatę odszkodowania przy tzw. szkodach osobowych, gdy ucierpiało Twoje zdrowie, będziemy przetwarzać również Twoje dane wrażliwe, dotyczące Twojego zdrowia.

W każdym przypadku przetwarzania danych wrażliwych, będziemy robić to wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Wszelkie nośniki zawierające Twoje dane wrażliwe (np. akta szkody) będą przez nas poddawane szczególnej ochronie.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. kontakt i wstępna ocena Twoje roszczenia – do czasu podjęcia przez Ciebie oraz nas decyzji o nawiązaniu współpracy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 2. zawarcie umowy pomiędzy Tobą a Cewik – Centralna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. (np. umowy odkupu Twojego roszczenia lub umowy o dochodzenie zapłaty odszkodowania w Twoim imieniu) – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 3. dochodzenie od ubezpieczyciela zapłaty odkupionego roszczenia – przez okres trwania postępowania o zapłatę; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 4. udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 5. prowadzenie szeroko pojętej współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 6. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług); po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z prawem dostępu do Twoich danych. Są to następujące kategorie dostawców:

 • podmioty prowadzące naszą obsługę techniczną oraz informatyczną, np. osoba odpowiedzialna za administrowanie naszym systemem informatycznym oraz dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu)
 • podmioty świadczące dla nas usługi rachunkowe, prawne i doradcze (zwłaszcza kancelaria prawna, biura rachunkowe)
 • Każdemu z ww. podmiotów ujawniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

W naszej codziennej pracy, zwłaszcza przy prowadzeniu naszych serwisów internetowych korzystamy z narzędzi zapewnianych nam przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC oraz Digital Ocean, LLC).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 • Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 • Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
 • Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod bezpośrednio lub adresem biuro@cewik.pl zadzwoń na infolinię +48 888 686 858 lub napisz list pod adresem Cewik – Centralna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. , ul. Żelazna 67/25, Warszawa 00-871 z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
 • Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
 • Reguła rozliczalności.Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywała (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 2. Prawo do poprawiania danych Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@cewik.pl,poprzez infolinię +48 888 686 858 lub listownie pod adresem Cewik – Centralna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. ul. Żelazna 67/25, Warszawa 00- 871, z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@cewik.pl,poprzez infolinię +48 888 686 858 lub listownie pod adresem Cewik – Centralna Ewidencja Wypadków i Kolizji Sp. z o. o. ul. Żelazna 67/25, Warszawa 00-871, z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

Jeśli masz pytania to zapraszamy do kontaktu pod ogólnokrajowym numerem infolinii
Koszt za minutę wg. stawek operatora
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.